نمونه دادخواست های حقوقی در قالب word

نمونه دادخواست های حقوقی در قالب word

 • دسته بندی :
 • بروزرسانی : 31 می 2024
 • فرمت :
 • حجم :
 • صفحه :
نمونه دادخواست های حقوقی در قالب word

دانلود نمونه دادخواست های حقوقی

دانلود نمونه دادخواست های حقوقی در قالب word

 1. درخواست استرداد دعوی از دادگاه (سقوط دعوی )
 2. تقاضای اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت
 3. نمونه دیگر تقاضای اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت
 4. صدور مجوز دادرسی فوری و دستور موقت
 5. درخواست صدور (قرار ) تامین محکوم به
 6. درخواست صدور قرار تامین محکوم به
 7. تقاضای صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه خارجی
 8. تقاضای مراجعه به محل و تخلیه و تحویل عین مستاجر از طرف موجر
 9. نمونه از تقاضای صدور اجرائیه
 10. تقاضای صدور اجراییه در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال
 11. درخواست صدور اجراییه برای تخلیه ملک مورد اجاره
 12. درخواست صدور اجراییه در خصوص تغییر نام کوچک
 13. درخواست صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک
 14. نمونه اجراییه در خصوص قلع و قمع و خلع ید
 15. نمونه صورت جلسه تامین دلیل
 16. لایحه جهت تقدیم قبض بابت خسارت احتمالی
 17. لایحه جهت صدور آگهی مزایده
 18. تقاضای مزایده اموال توقیف شده (محکوم علیه
 19. درخواست انتشار آگهی مزایده
 20. درخواست ابلاغ آگهی مزایده
 21. نمونه آگهی مزایده
 22. نمونه آگهی مزایده اموال غیر منقول
 23. نمونه آگهی مزایده اموال منقول
 24. درخواست دادورز اجرای احکام از سرپرست مجتمع جهت معرفی نماینده برای مراسم مزایده
 25. درخواست دایره نیابت از سرپرست مجتمع جهت معرفی نماینده برای مراسم مزایده
 26. درخواست در خصوص تحویل اموال از اجرای احکام مدنی
 27. درخواست در خصوص انتقال سند به لحاظ برنده شدن در مزایده (به نام برنده مزایده
 28. تقاضای توقیف طلب نزد شخص ثالث
 29. معرفی اموال محکوم علیه جهت توقیف
 30. لایحه تقاضای به اجرا گذاردن رای وزارت کار
 31. تقاضای عسر و حرج از طرف محکوم علیه (مستاجر
 32. تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی

دادخواست های حقوقی

 • دسته بندی :
 • قیمت : رایگان
 • منابع :
 • بروزرسانی : 31 می 2024
 • فرمت :
 • حجم :
 • صفحه :
 • 2495 بازدید
 • ارسال به شبکه های اجتماعی :

جزوات