جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان
امتیاز شما از ۱ تا ۵ : (۱۰۰%) ۳ رای

دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان

جزوه آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان برای آزمون وکالت و سایر آزمون های حقوقی

اعمالی که اشخاص در جامعه انجام می دهند و یا تکالیفی را که انجام نمی دهند برای آنان مسئولیت آور است ، گاه این مسئولیت جنبه کیفری دارد مثل ایراد ضرب و جرح و گاه جنبه حقوقی دارد مثل عدم پرداخت اجاره بها و گاه یک عمل هم جنبه کیفری دارد و هم جنبه حقوقی دارد مثل صدور چک پرداخت نشدنی ، حال در دادرسی مدنی چه در دادگاه حقوقی و چه در دادگاه کیفری نسبت به جنبه حقوقی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم قواعد اصول تشریفات بر قوانینی حاکم است که نحوه دادرسی را تعیین می نماید