با سلام

تمامی جزوات با نهایت دقت و بررسی در سایت بارگذاری می شوند.

اگر جزوه ای با نام شما در سایت قرار گرفته و مایل به انتشار آن نیستید، از این قسمت درخواست دهید تا در اولین فرصت از سایت حذف شود.

جدیترین جزوات

جدیترین مطالب

شهریور ۲۶

اقامه دعوا دادرسی و تصمیمات دادگاه

۵٫۰ ۰۱ اقامه دعوا دادگاه در صورتی می تواند به دعوای مدنی یا جنبه مدنی دعوای کیفری، رسیدگی نماید که دادخواست تقدیم شده باشد. تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود. خوانده باید از دعوایی که علیه او به راه افتاده است، باخبر شود و این امر مستلزم ابلاغ دادخواست […]

ادامه مطلب
تقسیم بندی عقود و معاملات در قانونی مدنی
مرداد ۰۷

تقسیم بندی عقود و معاملات در قانونی مدنی

۵٫۰ ۰۱  عقد لازم اصل در عقود، لازم بودن آنهاست.   اصاله اللزوم یا اصل لزوم: قراردادهایی که اشخاص منعقد می کنند اصولا لازم است و برهم زدن آن ها بطور یکجانبه و به میل و اراده یک طرف مجاز نیست مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است. عقدی است که هیچ یک از […]

ادامه مطلب
تعریف تعهد، ارکان و منشا تعهد
تیر ۲۶

تعریف تعهد، ارکان و منشا تعهد

۵٫۰ ۰۱ تعریف تعهد تعهد از نظر حقوقی در معنای خاص کلمه در حقیقت: «رابطۀ حقوقی» الزام آوری است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر انتقال مال یا یک فعل را به عهده میگیرد. از این تعریف اوصاف ذیل دانسته میشود. تعهد، «رابطه حقوقی » است و «ضمانت اجرا » دارد، […]

ادامه مطلب

برچسب ها

A LEVEL AND ASLEVEL LAW جزوه اشخاص و محجورین جزوه اموال و مالکیت جزوه بيع - معاوضه - اجاره - جعاله - قرض - صلح جزوه حقوق مدنی 1 جزوه حقوق مدنی 2 جزوه حقوق مدنی 2 دانشگاه پیام نور جزوه حقوق مدنی 3 پیام نور جزوه حقوق مدنی 5 جزوه حقوق مدنی 5 پیام نور جزوه مدنی 2 هاشمی پیام نور جزوه مسئولیت مدنی ضمان قهری جزوه کاربردی مدنی 1 دکتر صفایی حقوق تجارت دکتر فخاری حقوق محیط زیست پیام نور حقوق مدنی 1 دکتر صفایی حقوق مدنی 1 پیام نور حقوق مدنی 4 پیام نور حقوق مدنی 5 خانواده حقوق مدنی خانواده خلاصه حقوق مدنی 5 صفایی دانلود جزوه A LEVEL AND ASLEVEL LAW پیام نور دانلود جزوه حقوق تجارت 1 دانلود جزوه حقوق مدنی 3 صفایی دانلود جزوه حقوق مدنی 4 دانلود جزوه حقوق مدنی 6 دانلود جزوه حقوق مدنی شهیدی پیام نور دانلود جزوه حقوق مدنی کلیات قرار دادها دانلود جزوه عقود معین 1 دانلود جزوه متون حقوقی A LEVEL AND ASLEVEL LAW دانلود جزوه مدنی 4 دکتر درودیان دانلود جزوه مدنی 4 دکتر شهبازی دانلود جزوه کتاب A LEVEL AND ASLEVEL LAW دانلود جزوه کلیات قراردادا دانلود حقوق مدنی 4 مسئولیت مدنی دانلود حقوق مدنی 6 عقود معین دانلود کتاب مارتین هونت پیام نور دانلود کلیات قراردادها پیام نور دکتر درودیان دکتر سماواتی دکتر قربانی مدنی 1 دکتر صفایی مدنی 2 سید احمد هاشمی نمونه سوال حقوق تجارت 3 کتاب دوره مقدماتي حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادھا دکتر صفایی

آخرین نوشته ها

RSS فهرست آخرین جزوات