سایر دروس


جزوه حقوق رسانه دانلود : (101)

جزوه حقوق رسانه

قیمت : رایگان دسته بندی : منابع : حقوق رسانه باقری انصاری بروزرسانی : 31 می 2024 ساعت 20:33 توضیحات
دانلود رایگان
جزوه حقوق مالکیت معنوی دانلود : (37)

جزوه حقوق مالکیت معنوی

قیمت : رایگان دسته بندی : منابع : مقدمه ای بر مالكيت فكری ميرحسيني بروزرسانی : 31 می 2024 ساعت 20:33 توضیحات
دانلود رایگان
جزوه حقوق بشر در اسلام دانلود : (237)

جزوه حقوق بشر در اسلام

قیمت : رایگان دسته بندی : منابع : مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مكاتب بروزرسانی : 31 می 2024 ساعت 20:33 توضیحات
دانلود رایگان
جزوه حقوق مالیه عمومی دانلود : (48)

جزوه حقوق مالیه عمومی

قیمت : رایگان دسته بندی : منابع : حقوق مالیه عمومی رنجبری و بادامچی بروزرسانی : 31 می 2024 ساعت 20:34 توضیحات
دانلود رایگان
جزوه حقوق فضای مجازی دانلود : (65)

جزوه حقوق فضای مجازی

قیمت : رایگان دسته بندی : منابع : بروزرسانی : 16 آوریل 2019 ساعت 10:11 توضیحات
دانلود رایگان
حقوق محیط زیست دانلود : (168)

حقوق محیط زیست

قیمت : رایگان دسته بندی : منابع : حقوق محیط زیست/مجتبی انصاریان/پیام نور بروزرسانی : 31 می 2024 ساعت 20:40 توضیحات
دانلود رایگان
مقدمه علم حقوق دانلود : (38)

مقدمه علم حقوق

قیمت : رایگان دسته بندی : منابع : بروزرسانی : 31 می 2024 ساعت 20:43 توضیحات
دانلود رایگان
حقوق کار دانلود : (18)

حقوق کار

قیمت : رایگان دسته بندی : منابع : بروزرسانی : 31 می 2024 ساعت 20:45 توضیحات
دانلود رایگان