جزوه حقوق رسانه

جزوه حقوق رسانه منبع درسی : حقوق رسانه باقری انصاری

 • دسته بندی :
 • بروزرسانی : 14 مارس 2020
 • فرمت : PDF
 • حجم : 789KB
 • صفحه : 33
جزوه حقوق رسانه

دانلود جزوه جقوق رسانه براساس کتاب حقوق رسانه باقری انصاری

دانلود جزوه درسی حقوق رسانه

جزوه درسی حقوق رسانه پیام نور شامل موارد زیر می باشد:

 • جزوه حقوق رسانه مطابق سرفصلهای پیام نور تهیه شده است.
 • سال تهیه جزوه : ۱۳۹۸٫
 • جزوه شامل نکات کلیدی و مهم امتحانی می باشد.
 • مدت زمان مورد نیاز برای مطالعه ۶ ساعت.
 • این جزوه مناسبترین منبع برای آمادگی امتحان پایان ترم است.

قسمتی از جزوه حقوق رسانه

آزادی بیان :

حق برخورداری از آزادی بیان، بنیادی ترین حق رسانه هاست.

فلاسفه و علمای سیاست —» مطلق آزادی بیان

حقوقدانان —» حق آزادی بیان را مطرح می کنند که چارچوب و قلمرو روشن و مشخصی دارد.

جان استوارت میل  :  کتاب “رساله درباره آزادی” را نوشته است.

آزادی بیان در امریکا به معنای عام شامل :

 • آزادی در گفتار و نوشتار
 • آزادی در هر رفتار حاوی پیام

نکته : آزادی بیان در حقوق بشر و حقوق اساسی عمدتا بر معنای عام آزادی بیان دلالت دارد.

آزادی بیان در فرانسه و آلمان در معنای خاص شامل آزادی در بیان عقیده و نظر از طریق وسایل ارتباطی.

آزادی در معنای خاص شامل :

 • آزادی مطبوعات : محدویت و نظارت قبلی بر انتشار وجود نداشته باشد.
 • آزادی کلام : معنایی اعم از آزادی مطبوعات دارد.
 • آزادی ارتباطات : یعنی حق برخورداری از امکان آگاه شدن و آگاه کردن (تاکید بر حقوق مراوداتی)

حق آزادی بیان ابتدا حق طبیعی بعد حق اساسی و در آخر بصورت حق بشری مطرح شد.

حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه قرار می گیرد.

حقوق موضوعه توسط انسان جعل می شود.

در مکتب حقوق طبیعی آزادی (کلی) و آزادی بیان (خاص) موهبت الهی اند.

شناسایی آزادی بیان به منزله یک حق اساسی به این معناست که هیچ قانون عادی نمی تواند آن را حذف کند.

حق آزادی بیان عمدتاً در مقوله حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد و تعهداتی که حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت قرار می دهد در زمره تعهدات به نتیجه اند.   —-» یعنی دولت باید نبود مانع در برابر این حقوق را تضمین کند.

محتوای آزادی بیان :

 1. آزادی اندیشه، عقیده و نظر —» آزادی اندیشه، مقدمه آزادی بیان است
 2. آزادی ابراز عقیده و نظر :
  • اشخاص حقیقی حقوق خصوصی : اصولا در بیان و سکوت آزادی مطلق دارند
  • اشخاص حقوق عمومی : از حق سکوت یا ابراز اطلاعات برخوردار نیستند و حق استرداد بیان ندارند اما حق تکذیب یا اصلاح را دارند.
 3. آزادی اشاعه و ترویج عقاید و افکار —» این آزادی با آزادی تاسیس و فعالیت موسسات چاپ و نشر ملازمه دارد.
 4. آزادی تعیین مفاد بیان —» دیوان اروپایی حقوق بشر: –» حمایت بیشتر از بیان های سیاسی و حمایت کمتر از بیان های تجاری
 5. آزادی تعیین مخاطب بیان
 6. آزادی انتخاب وسیله بیان
 7. آزادی دریافت بیان –» اهمیت این آزادی بعد از ظهور پدیده “سانسور اختیاری” افزایش یافت
 8. آزادی در جستجوی اطلاعات –» آزادی بیان مستلزم آزادی در جستجوی فعال اطلاعات از منابع ان است.

دانلود جزوه حقوق رسانه پیام نور, دانلود خلاصه حقوق رسانه

جزوات