سایر دروس


جزوه حقوق رسانه دانلود : (62)

جزوه حقوق رسانه

قیمت : 5,500 تومان دسته بندی : منابع : حقوق رسانه باقری انصاری بروزرسانی : 14 مارس 2020 ساعت 11:05 توضیحات
خرید
جزوه حقوق مالکیت معنوی دانلود : (15)

جزوه حقوق مالکیت معنوی

قیمت : 5,500 تومان دسته بندی : منابع : مقدمه ای بر مالكيت فكری ميرحسيني بروزرسانی : 14 مارس 2020 ساعت 11:05 توضیحات
خرید
جزوه حقوق بشر در اسلام دانلود : (142)

جزوه حقوق بشر در اسلام

قیمت : 5,800 تومان دسته بندی : منابع : مباني حقوق بشر از ديدگاه اسلام و ديگر مكاتب بروزرسانی : 02 مارس 2020 ساعت 11:25 توضیحات
خرید
جزوه حقوق مالیه عمومی دانلود : (37)

جزوه حقوق مالیه عمومی

قیمت : 4,700 تومان دسته بندی : منابع : حقوق مالیه عمومی رنجبری و بادامچی بروزرسانی : 11 مارس 2020 ساعت 15:34 توضیحات
خرید
جزوه حقوق فضای مجازی دانلود : (56)

جزوه حقوق فضای مجازی

قیمت : رایگان دسته بندی : منابع : بروزرسانی : 16 آوریل 2019 ساعت 10:11 توضیحات
دانلود رایگان
حقوق محیط زیست دانلود : (146)

حقوق محیط زیست

قیمت : 5,800 تومان دسته بندی : منابع : حقوق محیط زیست/مجتبی انصاریان/پیام نور بروزرسانی : 01 آوریل 2021 ساعت 11:25 توضیحات
خرید
مقدمه علم حقوق دانلود : (35)

مقدمه علم حقوق

قیمت : 4,500 تومان دسته بندی : منابع : بروزرسانی : 05 آوریل 2019 ساعت 22:34 توضیحات
خرید
حقوق کار دانلود : (8)

حقوق کار

قیمت : 2,000 تومان دسته بندی : منابع : بروزرسانی : 18 ژانویه 2019 ساعت 15:09 توضیحات
خرید