سوالات پزشکی قانونی با پاسخنامه

سوالات پزشکی قانونی با پاسخنامه
امتیاز شما از ۱ تا ۵ : (۱۰۰%) ۱ رای

سوالات پزشکی قانونی با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ پزشکی قانونی ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ پزشکی قانونی تابستان ۹۷ تستی
۳ پزشکی قانونی ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ پزشکی قانونی ۹۶-۹۷-۱ تستی
۵ پزشکی قانونی ۹۵-۹۶-۲ تستی