سوالات داوری بین المللی با پاسخنامه

سوالات داوری بین المللی با پاسخنامه
امتیاز شما از ۱ تا ۵ : (۱۰۰%) ۱ رای

سوالات داوری بین المللی با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ داوری بین المللی ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ داوری بین المللی تابستان ۹۷ تستی
۳ داوری بین المللی ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ داوری بین المللی ۹۶-۹۷-۱ تستی
۵ داوری بین المللی تابستان ۹۶ تستی