سوالات حقوق هوایی با پاسخنامه

سوالات حقوق هوایی با پاسخنامه
امتیاز شما از ۱ تا ۵ : (۱۰۰%) ۱ رای

سوالات حقوق هوایی با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق هوایی ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق هوایی تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق هوایی ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ حقوق هوایی تابستان ۹۶ تستی