سوالات حقوق دریایی با پاسخنامه

سوالات حقوق دریایی با پاسخنامه
امتیاز شما از ۱ تا ۵ : (۱۰۰%) ۳ رای

سوالات حقوق دریایی با پاسخنامه

ردیف نام درس نیمسال تحصیلی نوع آزمون پاسخنامه تستی پاسخنامه تشریحی توضیحات
۱ حقوق دریایی ۹۷-۹۸-۱ تستی
۲ حقوق دریایی تابستان ۹۷ تستی
۳ حقوق دریایی ۹۶-۹۷-۲ تستی
۴ حقوق دریایی ۹۶-۹۷-۱ تستی
۵ حقوق دریایی تابستان ۹۶ تستی