سوالات تالیفی حقوق اداری 2 خسروی

سوالات تالیفی حقوق اداری ۲ خسروی

دانلود سوالات تالیفی حقوق اداری ۲ با پاسخنامه

سوالات طبقه بندی شده حقوق اداری ۲ حسن خسروی و موسی زاده

  • براساس منبع جدید درس حقوق اداری ۲ : حقوق اداری ۲ خسروی و موسی زاده
  • طبقه بندی شده
  • همراه با پاسخ تشریحی

شامل سوالات تالیفی از هر بخش کتاب حقوق اداری ۲ بصورت طبقه بندی شده:

  • فصل اول: حقوق استخدامی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه
  • فصل دوم : قراردادهای اداری در حقوق اسلام و حقوق موضوعه
  • فصل سوم: مسئولیت در نظام اداری حقوق اسلام و حقوق موضوعه