جزوه حقوق مدنی ۳

جزوه حقوق مدنی ۳ منبع درسی : دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد 2 دکتر صفایی

 • دسته بندی :
 • بروزرسانی : 31 می 2024
 • فرمت : PDF
 • حجم : 1MB
 • صفحه : 82
جزوه حقوق مدنی 3

خلاصه مباحث حقوق مدنی ۳ کلیات قرار دادها بر اساس کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادھا دکتر صفایی

مشخصات جزوه حقوق مدنی ۳:

 • خلاصه مباحث و کاربردی کتاب حقوق مدنی کلیات قراردادها (بر اساس کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد
  عمومی قراردادھا)
 • مختص دانشجویان دانشگاه پیام نور :: ورودی های ۹۵ به بعد
 • بر اساس لیست حذفیات منابع :: حذفیات رشته حقوق پیام نور
 • قابل استفاده برای دانشجویان سایر دانشگاهها

در جزوه کاربردی حقوق مدنی کلیات قرار دادها  تمام مباحث مربوطه بصورت کامل و مختصر بیان شده است.

این جزوه بر اساس کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادھا دکتر صفایی تهیه شده است.

جزوه کامل بوده و برای آزمون پایان ترم مناسبترین گزینه می باشد.

قسمتی از جزوه حقوق مدنی ۳

مقدمه

قراردادی که مخالف یکی از قواعد آمره باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

در الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی، قراردادی در میان نیست.

اگر انسان دانسته و یا ندانسته بدون اینکه قراردادی در میان باشد به دیگری زیان برساند در این حالت قانون با شرایطی او را مکلف به جبران خسارت می کند.

قواعد کلی حاکم بر روابط قراردادی و مسئولیت مدنی غیرقراردادی، تحت عنوان تعهدات مطالعه می شود.

تعاریف:

۱ – عقود –» جمع عقد :

 • در لغت : بستن و گره زدن
 • در اصطلاح حقوقی : عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد (یعنی طرفین رضایت داشته باشند) –» م ۱۸۳ق.م مثال : بیع، اجاره و وکالت
 • عقد در حقوق امروزی مترادف قرارداد است.
 • قرارداد یک عمل حقوقی دوجانبه است که با توافق طرفین تحقق می یابد.

۲ – معاملات –» جمع معامله –» بیشتر به معنی قراردادی که جنبه مالی داشته باشد به کار می رود.

۳ – الزامات –» جمع الزام

 • در لغت : وادارکردن و مجبور کردن
 • در ق.م : به معنی تعهدات و مسئولیت هایی که بدون قرارداد حاصل می شود به کارفته است
 • الزامی که قانونا متوجه شخص می شود ۲ حالت دارد:
  • الزامی ناشی از عقد : فرد خود را به موجب قرارداد متعهد و ملتزم می کند مانند:
   • تعهد به انتقال مال
   • تعهد به انجام کاری
   • تعهد به خودداری از انجام کاری
  • الزام خارج از عقد : فرد به موجب عمل ارادی یا غیرارادی خود و به حکم مستقیم قانون متعهد و ملتزم می شود (قراردادری در میان نیست) مانند:
   • اگر فردی مال دیگری را تلف یا معیوب کند
   • اگر فردی به تمامیت جسمی دیگری لطمه بزند و …
  • قانونگذار هنگامی که کلمه الزام را بعد از عقود و معاملات ذکر می کندف منظورش الزامی است که بدون قرارداد حاصل می شود.
  • کلمه الزام اصولا اعم است از اینکه ناشی از قرارداد یا خارج از آن باشد.
  • الزامات خارج از قرارداد تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار می گیرد.

۴ – تعهدات –» جمع تعهد:

 • در لغت : تیمار داشتن و تازه کردن پیمان
 • در اصطلاح حقوقی : تعهد بصورت عام یعنی شخصی بموجب قرارداد یا قانون انجام امر یا خودداری از انجام امری را عهده دار شود.

آیین دادرسی مدنی 3 نموداری, جزوات حقوقی دانشگاه پیام نور ورامین, جزوه حقوق تعهدات, جزوه حقوق مدنی 3 پیام نور, جزوه مدنی 3 دکتر شهبازی, جزوه نموداری حقوق مدنی دانلود جزوه حقوق مدنی 3 دکتر صفایی کتاب حقوق مدنی 3 پیام نور, حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها, حقوق مدنی ۳ کاتوزیان, دانلود جزوه حقوق مدنی 3 دکتر صفایی, دانلود جزوه حقوق مدنی 3 صفایی, دانلود جزوه حقوق مدنی کلیات قرار دادها, دانلود جزوه کلیات قراردادا, دانلود کتاب مدنی ۳ دکتر شهیدی, دانلود کلیات قراردادها پیام نور, قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی pdf, قواعد عمومی قراردادها صفایی pdf, نمونه سوال حقوق مدنی 3 کلیات قراردادها, نمونه سوالات تشریحی حقوق مدنی 3 با جواب, نمونه سوالات حقوق مدنی 3, نمونه سوالات حقوق مدنی 3 دانشگاه آزاد, نمونه سوالات حقوق مدنی 3 دکتر صفایی, نکات مدنی 3, کتاب دوره مقدماتي حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادھا دکتر صفایی

جزوات