www.lawpdf.ir

حقوق تجارت

ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت

دسته حقوق تجارت | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | كدمطلب: 17310 | نويسنده: روزنامه حمایت
ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.قانونگذار در ماده ۴۱۲ قانون ...