www.lawpdf.ir

حقوق خانواده, حقوق مدني

موجبات طلاق

دسته حقوق خانواده, حقوق مدني | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | كدمطلب: 17856 | نويسنده: تارنمای تبیان
۱) به در خواست شوهر: ماده ۱۱۳۳ ق. م بیانمیدارد«مرد میتواند هروقت که بخواهد زن خودرا طلاق دهد» امر شامل دو حکم است ؛یکی اینکه طلاق را مرد باید بدهد و دوم مرد هرگاه بخواهد میتواند از این اختیار استفاده کند و با اصلاح ماده مزبور بدین شرح «مرد ...