www.lawpdf.ir

تحلیل پرونده

شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه

دسته تحلیل پرونده | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | كدمطلب: 17861 | نويسنده: روزنامه حمایت
در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد  اعسار از پرداخت مهریه، نوعی اعسار از پرداخت «محکوم‌به» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح می‌شود. در این خصوص باید این نکته را در نظر داشت که بسیاری از محکومان با یادگیری روش‌های اخذ اعسار از دادگاه و ...