www.lawpdf.ir

آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی

استرداد دادخواست و معافیت دادگاه از رسیدگی و صدور حکم

دسته آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | كدمطلب: 19884 | نويسنده: روزنامه حمایت
دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است، گفته می‌شود که باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود. استرداد ...

آیین اعتراض به حکم غیابی

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | كدمطلب: 19861 | نويسنده: روزنامه حمایت
محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند که این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. واخواهی از نظر لغوی، به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن و ایراد گرفتن است. واخواهی در اصطلاح به شکایتی گفته می‌شود که محکوم‌علیه غایب نسبت به حکم ...

چگونگی شکایت از آرای غیابی

دسته آيين دادرسي كيفري, آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | كدمطلب: 19321 | نويسنده: ميرحسين کاويار
واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(۱) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی ...

متهم غایب چگونه می تواند از خود دفاع کند؟

دسته آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | كدمطلب: 18235 | نويسنده: روزنامه حمایت
نگاهی به واخواهی و اعتراض به رای غیابی .پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق واخواهی ایجاد می‌شود. حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده ...