www.lawpdf.ir

فـــقــه

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

دسته فـــقــه | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | كدمطلب: 19294 | نويسنده: سيد مسعود نورى
از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل ...

قاعده «تلف مبیع قبل از قبض»

دسته اصول و قواعد فقه | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | كدمطلب: 19280 | نويسنده: علی اصغر اعظمی
مقدمه یکی از قواعد فقهی که در تمامی معاملات جریان دارد قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. مفاد این قاعده که در ماده ۳۸۷ قانون مدنی وجود دارد، این است که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست ...

وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟

دسته حقوق مدني | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | كدمطلب: 18540 | نويسنده: روزنامه حمایت
بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده ۳۳۸ قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین ...

الزام به تحویل مبیع

دسته حقوق مدني | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | كدمطلب: 15823 | نويسنده: موسی امیری
در قسمت اول به شرح رویه های جاری محاکم در ارتباط با تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی پرداختیم. اما در این قسمت دو نمونه از آراء صادره از محاکم حقوقی در این زمینه را برای ملاحظه شما علاقمندان یادآور میشویم.  در پرونده اول، آقای الف به استناد ...