www.lawpdf.ir

اصول و قواعد فقه

تبیین نظریه «منطقه الفراغ »

دسته اصول و قواعد فقه | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | كدمطلب: 19216 | نويسنده: محمود حکمت نیا
چکیده نظریه «منطقه الفراغ » را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وی در این نظریه می کوشد، حوزه ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر می تواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند‌. نوشته حاضر می ...