www.lawpdf.ir

جرم شناسی

شناخت جرم و علل بوجود آورنده آن- بخش سوم

دسته جرم شناسی | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | كدمطلب: 19716 | نويسنده: شبکه حقو ق لاو گستر
اقدامات پیشگیرانه در جنبه فرهنگی: عرضه و ارائه یک فلسفه صحیح برابر زندگی و سعی در تثبیت و جا انداختن آن در جامعه هدفدار کردن دانش و علم بگونه ای که افراد آنرا بعنوان وسیله ای در طریق طی مسیر الهی و سالم و موفق تلقی کنند. هدایت ...

شناخت جرم و علل بوجود آورنده آن- بخش اول

دسته جرم شناسی | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | كدمطلب: 19693 | نويسنده: موسسه خانه حقوق آریا
هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار ...