www.lawpdf.ir

آيين دادرسي مدني

قرار تأمین خواسته و شرایط صدور آن

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | كدمطلب: 19439 | نويسنده: روزنامه حمایت
تأمین در لغت به معانی مختلفی از قبیل ایمن کردن، حفظ کردن و امن کردن آمده و در اصطلاح، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده را، تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده و از ...

شرط ضمن عقد “بیمه زنان خانه‌دار به جای مهریه” چه تبعات حقوقی برای زنان خواهد داشت؟

دسته حقوق بیمــــــــه | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | كدمطلب: 17878 | نويسنده: تارنمای مهر خانه
گنجاندن شرط ضمن عقد بیمه زن خانه‌دار، بدین معنی است که حداقل مهریه زن نبایست از مجموع میزان حق بیمه ۳۰ سال (بسته به شرایط مقرر) کمتر باشد؛ چراکه در صورت کمتر بودن مهریه، ممکن است زوج با این ادعا که شرط پرداخت حق بیمه به جای مهریه بوده ...

ضمانت اجراهای سند چشم انداز

دسته گفتگو | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | كدمطلب: 13154 | نويسنده: دکتر امیرساعد وکیل
گروه حقوقی- ندا هلیلی: در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدتی که در قالب قوانین مصوب مجلس یا مصوبات هیئت وزیران برای مدیریت کشور تهیه می‌شود یا برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره کشور به یک برنامه بلند‌مدت نیز نیاز دارد که این برنامه در قالب «سند چشم‌انداز بیست‌ساله» ...