www.lawpdf.ir

آيين دادرسي مدني

صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | كدمطلب: 19833 | نويسنده: روزنامه حمایت
صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی، اصل بوده و قانونگذار بنا به بعضی مصالح، رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است. حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که با وصف اجازه قانونگذار در خصوص رسیدگی به بعضی ...

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | كدمطلب: 19317 | نويسنده: ?
حق بهره مندی از محاکمه عادلانه حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه به این معنا است که: ۱) هر شهروندى که مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند. ۲) هر شهروندى که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه ...

قاعده صلاحیت در آیین دادرسی چگونه است ؟

دسته آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | كدمطلب: 18282 | نويسنده: روزنامه حمایت
دادگاه‌ها بر چه اساسی حق رسیدگی به دعاوی را دارند؟ اصطلاح حقوقی صلاحیت، عبارت از اختیاری است که به دادگاه‌ها واگذار شده است تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند. تشخیص صلاحیت داشتن یا صلاحیت نداشتن نسبت به رسیدگی به دعوا، در اختیار دادگاهی ...

اثر ایرادخارج از موعد و تراضی بر انحراف از صلاحیت نسبی

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | كدمطلب: 8456 | نويسنده: سعید منصوری
چکیده در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تعریفی از صلاحیت نسبی به میان نیامده است و تنها در بند۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م از واژه صلاحیت محلی استفاده شده است و بیان نموده است “… و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده ...