www.lawpdf.ir

آيين دادرسي مدني

گزارش اصلاحی و ماهیت آن در موضوع سازش

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | كدمطلب: 19762 | نويسنده: روزنامه حمایت
طرفین پرونده یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا می‌توانند به ‌طور کتبی از دادگاه بدوی درخواست کنند که طرف دیگر را برای سازش دعوت کند اما در بیشتر مواقع، طرفین طرح دعوا کرده و در جریان رسیدگی دادگاه و با تشویق قاضی به سازش می‌رسند. در این ...

آیین دادرسی مدنی درباره سازش طرفین پرونده چه می‌گوید؟

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | كدمطلب: 18440 | نويسنده: روزنامه حمایت
موضوع سازش و درخواست آن از دادگاه مستلزم رعایت شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. بر این اساس، هر یک از طرفین پرونده در هر مرحله از دادرسی مدنی می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند که قانونگذار این ...