www.lawpdf.ir

حقوق اداری

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

دسته حقوق اداری | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | كدمطلب: 18833 | نويسنده: محمدحسن آشتیانی
یکی از نهادهای نوین حقوقی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ گنجانیده شده، شعب تشخیص این مرجع قضایی است که در ماده ۱۰، مواد ۱۶ و ۱۸، تبصره دو ذیل ماده ۲۱ و مواد ۳۷ و ۴۲ از آن نام برده شده است. اما ...

تجدید نظرخواهی از آرای دیوان عدالت اداری چگونه است؟

دسته بسته حقوقی, حقوق اداری | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | كدمطلب: 16465 | نويسنده: بهنام عباسی
دیوان عدالت اداری دارای شعب بدوی است که رسیدگی اولیه را انجام می‌دهد و رای صادر می‌کند. اگر به رای صادر‌شده اعتراضی شده باشد، شعب تجدید‌نظر موظف به رسیدگی این اعتراض است. برای شروع به این رسیدگی باید دادخواستی به زبان فارسی و در فرم‌های چاپی مخصوص ارائه شود. در ...