www.lawpdf.ir

حقوق اداری

دارالترجمه و پیشینه تاریخی آن در ایران

دسته حقوق اداری | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | كدمطلب: 19178 | نويسنده: دکتر محمودرضا عابد خراساني
اگر همه مردم روی زمین تنها به یک زبان سخن می‌گفتند و می‌نوشتند، دیگر ترجمه معنایی نداشت. اما کثرت زبانهای اهل گیتی و نیاز ایشان به ارتباط با یکدیگر ایجاب می‌کند که در روابط میان ایشان و کسانی که به زبان ایشان سخن نمی‌گویند، برای بیان مقصود و رفع احتیاج ...