www.lawpdf.ir

آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی

استرداد دادخواست و معافیت دادگاه از رسیدگی و صدور حکم

دسته آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | كدمطلب: 19884 | نويسنده: روزنامه حمایت
دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است، گفته می‌شود که باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود. استرداد ...

شرایط طرح دعوای متقابل در برابر دعوای اصلی

دسته آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | كدمطلب: 19698 | نويسنده: روزنامه حمایت
دعوا در لغت به معنای مختلفی از قبیل خواستن و ادعا کردن و در اصطلاح حقوقی، عملی است که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد، انجام می‌شود. دعوای متقابل به دعوایی گفته می‌شود که در مقابل دعوای اصلی، طرح شده باشد. دعوای ...

رسیدگی به دلایل اقامه‌شده در محاکم

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | كدمطلب: 19567 | نويسنده: روزنامه حمایت
مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حق مورد مطالبه خود را قید کند. به عنوان مثال، اگر مطالبه نفقه کرده است، باید با ارائه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود ...

قرار تأمین خواسته و شرایط صدور آن

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | كدمطلب: 19439 | نويسنده: روزنامه حمایت
تأمین در لغت به معانی مختلفی از قبیل ایمن کردن، حفظ کردن و امن کردن آمده و در اصطلاح، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده را، تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده و از ...

مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | كدمطلب: 19313 | نويسنده: محمد سلوکی
دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از شقوق دفاعی است که از سوی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ) تهاتر، ...

چگونگی تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | كدمطلب: 18850 | نويسنده: روزنامه حمایت
در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، ...

چه آثاری بر دعاوی مرتبط مترتب است؟

دسته آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ | كدمطلب: 18792 | نويسنده: روزنامه حمایت
هنگامی، بین دو دعوی ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی‌نیازی از انشای رأی در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از دو دعوی موجب اثبات یا رد دعوای دیگر شود؛ به این ارتباط، ارتباط کامل گفته می‌شود. در ...

تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ | كدمطلب: 18526 | نويسنده: روزنامه حمایت
رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت دعوا باشد یا آن را کلا یا بعضا قطع کند، به آن حکم گفته می‌شود؛ در غیر این صورت، رای ...

متهم غایب چگونه می تواند از خود دفاع کند؟

دسته آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | كدمطلب: 18235 | نويسنده: روزنامه حمایت
نگاهی به واخواهی و اعتراض به رای غیابی .پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق واخواهی ایجاد می‌شود. حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده ...

پرسش و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دسته پرسش و پاسخ | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | كدمطلب: 17950 | نويسنده: اداره کل حقوقي قوه قضائيه
پرسش و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اداره کل حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به سوالات مطرح شده، جدیدترین نظریه‌های مشورتی خود را منتشر کرده که اهم آنها به شرح زیر است: سوال: گاهی در توقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر ...