www.lawpdf.ir

حقوق مدني, گفتگو

فقدان «پیمانه» براى جبران خسارت معنوی

دسته حقوق مدني, گفتگو | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | كدمطلب: 19777 | نويسنده: دکتر عیسی امینی
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز در رویه قضایی دادگاه‌ها است تا جایی که برخی به دلایلی از جمله سختی مطالبه یا امکان جبران آن از راه‌های دیگری مثل دیه، آن را نمی‌پذیرند اما در مقابل عده‌ای با استناد به برخی مواد قانونی و اصول فقهی، خسارت ...

جستاری تطبیقی در خسارت معنوی

دسته حقوق تطبیقی | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ | كدمطلب: 10686 | نويسنده: متین پدرام
خسارات معنوی یکی از موضوعات پر چالش در حقوق ایران است البته با نگاهی به سیر تحول و پیشرفت قانونگذاری کشورهای مختلف متوجه می شویم که کشورهای دیگر نیز کم و بیش در پذیرش خسارت معنوی دچار تردید بودند. به نظر می رسد که عدم قطعیت ورود ضرر و میزان ...

خسارت معنوی در حقوق ایران

دسته آيين دادرسي كيفري | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ | كدمطلب: 2948 | نويسنده: سید وحید بلادی
اشاره: در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد.  ‌یکی از موارد بحث‌بر‌انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است ...