www.lawpdf.ir

آيين دادرسي كيفري

جبران زیان مادی و معنوی زندانی بی‌گناه

دسته آيين دادرسي كيفري | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | كدمطلب: 19909 | نويسنده: يدالله دقيقي
در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موادی برای اولین بار پیش‌بینی و ذکرشده که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی می‌تواند باعث دقت نظر بیشتر قضات و امیدواری بیشتر مردم و متهمان دادگاه‌های عمومی باشد. شایسته است این مواد مورد بررسی بیشتر صاحبنظران قرار گیرد تا مجبور نشویم ...