www.lawpdf.ir

حقوق کـــــار

زنان شاغل؛ صلاحیت و شرایط شغلی برابر، دستمزد نابرابر

دسته حقوق کـــــار | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | كدمطلب: 18431 | نويسنده: تارنمای مهر خانه
آمار‌ها در تهران حاکی از آن است که زنان در سمت‌های مشابه با مردان، به‌طور میانگین ۲۳ درصد حقوق کمتری دریافت می‌کنند. به گفته برخی مدیران ازجمله دلایل این تفاوت، مذاکره بیشتر مردان در مورد سطح درآمدشان و یا در بعضی موارد، ساعات حضور بیشترشان در محل کار است. ...