www.lawpdf.ir

فـــقــه

گذشت متضرر از جرم و آثار آن

دسته فـــقــه | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | كدمطلب: 19448 | نويسنده: کریم نجفی
مقدمه: اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است . اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایه­ی رحمت برای جهانیان.(۱) این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز ...

اثبات جرائم منافی عفت

دسته حقوق جـــزا | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | كدمطلب: 19323 | نويسنده: ؟
اشـاره : ” جرائـم منافـی عفـت بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی « ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت » پرداختـه است که ...

بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

دسته حقوق جـــزا, فـــقــه | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | كدمطلب: 19283 | نويسنده: طوبی شاکری گلپایگانی
فلسفه تدوین قانون، ایجاد نظم عمومى و جلوگیرى از تعدىو تجاوز افراد به یکدیگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تدوین، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ...

مزایای قانون مجازات اسلامی جدید در باب جرم گریزی (جرم زدائی) و معایب آن

دسته حقوق اساسی, حقوق جـــزا | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | كدمطلب: 17924 | نويسنده: بخش حقوقی خبر آنلاین
در مورد قانونگذاری در کشور باید نگاه واقع گرایانه وجود داشته باشد و نمی توان با نگاهی آرمان گرایانه به قانونگذاری در کشور نگریست و آن دلیلی ندارد جز ، وجود نظرهای متفاوت در گروها و حزب های مختلف که باید نظرهای متفاوت دریافت وپس از آن نسبت به ...

شرایط تحقق سرقت حدی

دسته حقوق جـــزا | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ | كدمطلب: 15962 | نويسنده: دکتر علیرضا درویش
قانونگذار در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی سابق، به سرقت حدی اشاره و شرایط این سرقت را در ۱۶ بند آورده بود که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شد، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی ...

شرایط و موجبات حد در شرب خمر

دسته حقوق جـــزا | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 755 | نويسنده: دكتر فتوت نصيري سواد كوهي
مسکر یعنی چه ؟ سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود . سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد ...