www.lawpdf.ir

اصول و قواعد فقه

قاعده «تلف مبیع قبل از قبض»

دسته اصول و قواعد فقه | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | كدمطلب: 19280 | نويسنده: علی اصغر اعظمی
مقدمه یکی از قواعد فقهی که در تمامی معاملات جریان دارد قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می باشد. مفاد این قاعده که در ماده ۳۸۷ قانون مدنی وجود دارد، این است که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست ...