www.lawpdf.ir

آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی

استرداد دادخواست و معافیت دادگاه از رسیدگی و صدور حکم

دسته آيين دادرسي مدني, بسته حقوقی | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | كدمطلب: 19884 | نويسنده: روزنامه حمایت
دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است، گفته می‌شود که باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود. استرداد ...