www.lawpdf.ir

حقوق اساسی, حقوق بـــشر

بردگی خانگی زنان؛ یکی از اشکال معاصر برده‌داری

دسته حقوق اساسی, حقوق بـــشر | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ | كدمطلب: 18523 | نويسنده: تارنمای مهر خانه
یک سؤال جدی در اینجا مطرح است و آن اینکه، نهادهای بین‌المللی به نمایندگی از جامعه بین‌المللی– فراتر از ارایه توصیف‌‌هایی از وضعیت اسفناک موجود در قالب گزارش‌های و نیز مساعدت‌های موردی و جزیی- تاکنون چه اقدام مؤثری در این زمینه انجام داده‌اند؟ و تا چه وقت می‌توان به ...