www.lawpdf.ir

حقوق تجارت

نکات کلیدی درباره اسناد در وجه حامل

دسته حقوق تجارت | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | كدمطلب: 19793 | نويسنده: روزنامه حمایت
اسناد جمع سند و به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد. این‌گونه معمول است که در هر سندی، نام ...

رسیدگی به دلایل اقامه‌شده در محاکم

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | كدمطلب: 19567 | نويسنده: روزنامه حمایت
مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حق مورد مطالبه خود را قید کند. به عنوان مثال، اگر مطالبه نفقه کرده است، باید با ارائه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود ...

جایگاه اسناد رسمی و عادی

دسته ثبت اسناد و املاک | تاريخ : ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | كدمطلب: 19195 | نويسنده: روزنامه حمایت
‬سند‭ ‬نوشته‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬دعوا‭ ‬توسط‭ ‬خواهان‭ ‬و‭ ‬خوانده‭ ‬قابل‭ ‬استناد‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬بتوانند‭ ‬برای‭ ‬اثبات‭ ‬ادعای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬‌کنند‭.‬ اسناد‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬عادی‭ ‬و‭ ‬رسمی‭ ‬تقسیم‭ ‬می‌شود‭: ‬اسناد‭ ‬رسمی‭ ‬اسنادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬ماموران‭ ‬رسمی،‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ...

چه دلایلی برای اثبات ادعا در محاکم اقامه می‌شود؟

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | كدمطلب: 18857 | نويسنده: روزنامه حمایت
فرد مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حقوق مورد مطالبه خود را قید کند. به عنوان مثال اگر نفقه خود را مطالبه کرده است، باید با ارایه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، موضوع مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن ...

خریدار چگونه می‌تواند فروشنده را به تنظیم سند رسمی مجبور کند؟

دسته ثبت اسناد و املاک, حقوق مدني | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | كدمطلب: 18839 | نويسنده: روزنامه حمایت
بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند. فروشنده طبق عرف ...

برگ سبز سند مالکیت خودرو نیست

دسته ثبت اسناد و املاک | تاريخ : ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | كدمطلب: 17919 | نويسنده: کانون سردفتران ودفتریاران
توصیه کارشناسان این است که برای انتقال مالکیت خودرو به برگ سبز تکیه نکنید و حتما با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، این عملیات قانونی را اجرا کنید، اگر نه با وجود داشتن برگ سبز، خودرو همچنان به نام نفر قبلی باقی خواهد ماند. بعد از اعمال ...

کاربرد قضایی اسناد

دسته ثبت اسناد و املاک | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | كدمطلب: 12640 | نويسنده: وبلاگ دانشجویان ثبت
۱- مقایسه سند عادی و رسمی از حیث اثباتی. ۲- جایگاه سند عادی در دعاوی. ۳- اعتبار اقرار و رابطه آن با سند. ۴- مواردی که ثبت سند اجباری است. ۵- ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند. ۶- نتیجه نهایی. اول) مقایسه سند عادی و رسمی از جهت اثباتی: مطابق ...

بحث در اطراف مواد ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد

دسته ثبت اسناد و املاک | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | كدمطلب: 3161 | نويسنده: احمد ذوالمجد طباطبایی
حسب مستنبط از ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد عناصر تشکیل دهنده بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون مزبور عبارت است از : ۱-انتفال بموجب سند رسمی یا عادی ۲-انتقال بعد از آن بموجب سند رسمی ۳-انتقال حق ۴- تعارض آن با یکدیگر ۵- اضرار یا احتمال ضرر که عنصر اخیر مکمل ...