www.lawpdf.ir

نوع قتل در موارد اشتباه در هدف

متن پرسش :

اگر شخصی در درگیری به قصد زدن «ب»، «ج» را که برای میانجیگری حضور یافته است بزند و در اثر ضربه «ج» فوت کند؛ قتل چه نوعی است؟

متن پاسخ :
چنانچه فردی ضمن درگیری قصد زدن(ب) را داشته ولی (ج) را که برای میانجیگری حضور یافته بزند و شخص اخیر فوت کند موضوع طبق بند الف ماده۲۹۵ قانون مجازات اسلامی از مصادیق قتل خطای محض است. (برگرفته از روزنامه اطلاعات)

ارسال شده در: حقوق کیفری