www.lawpdf.ir

شمول نفقه زوجه به بیماری ام.اس،سرطان و صعب العلاج

متن پرسش :
با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی چنانچه زن مبتلا به ام.اس و یا سرطان خون و یا بیماری­های دیگر باشد که هزینه این بیماری­ها سرسام آور و بسیار بالا باشد آیا این هزینه جزء نفقه زوجه می باشد یا خیر؟

متن پاسخ :
قانونگذار در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مصادیق نفقه را مشخصاً اعلام نموده و هیچ محدودیتی از حیث میزان هزینه های درمانی وبهداشتی زوجه قایل نگردیده بلکه بالعکس شرایط و وضعیت زوجه با درنظر گرفتن احتیاج وی ملاک پرداخت هزینه های تعیین شده می باشد لذا پرداخت هزینه های مداوای زوجه ای که مبتلا به بیماری صعب العلاج یا سرطان وام اس گردیده جزء نفقه وی بوده و پرداخت آن برعهده زوج می باشد. [ نظریه اداره حقوقی ۱۸/۷/۹۱ ۱۴۸۸/۷ شماره پرونده۱۰۲۲-۴/۹-۹۱ ]

ارسال شده در: حقوق خانواده