مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ + الحاقات و اصلاحات

lg_67d4b_untitled_1

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲)
با الحاقات آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳
و اصلاحات مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴

دانلود :

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ + الحاقات و اصلاحات [ ت دانلود5860]

شماره مطلب از ماخذ۶۶۱۲

ثبت شده در سایت مجله آنلاین حقوق با کد مطلب 19965
نوشته شده در روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۲۷:۴۳
کپی به سال ۱۳۹۵ محفوظ خواهد بود.