مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه تهران بهار ۱۳۹۴

تاريخ : ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | نويسنده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | دسته حقوق مدني, مقالات | |چاپ مقاله

cover_fa

صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: سید فضل الله موسوی
سردبیر: محمد حسن صادقی مقدم
مدیر اجرایی: سحر صادقی

 

۱-تعهد پیش‌فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی

صفحه ۱-۲۰   /    حمید ابهری؛ محمدحسین تقی‌پور

دانلود مقاله

۲- غرر و کاربرد آن در قراردادها

صفحه ۲۱-۴۰  /  محمد علی انصاری پور؛ فرزاد ولد بیگی؛ مهدی حسینعلی زاده

دانلود مقاله

۳- قانون حاکم بر استیفای حقوق بر آفرینش های فکری

صفحه ۴۱-۵۴ /  فرهاد ایران پور؛ سپیده منصوری

دانلود مقاله

۴- جایگاه اصل دسترسی به بازار در مقررات سازمان جهانی تجارت و قوانین ایران در حوزۀ بورس اوراق بهادار

صفحه ۵۵-۷۴   /   محمدمهدی حاجیان؛ سمیرا سلیمان زاده

دانلود مقاله

۵- بررسی جایگاه تجارت الکترونیکی محصولات دیجیتالی و طبقه‌بندی آن در موازین سازمان جهانی تجارت

صفحه ۷۵-۹۳   /  ابراهیم رهبری؛ محمدابراهیم داستانپور حسین ابادی

دانلود مقاله

۶- عقل منبع تأملی بر دوگانگی عقل و عدالت طبیعی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی

صفحه ۹۵-۱۱۱  /  مهدی شهابی

دانلود مقاله

۷- کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران

صفحه ۱۱۳-۱۲۶  /  سید محمد طباطبائی نژاد

دانلود مقاله

۸- مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری

صفحه ۱۲۷-۱۴۶  /  سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

دانلود مقاله

۹- تعهد تخییری

صفحه ۱۴۷-۱۶۴  /  خدیجه مظفری

دانلود مقاله

 

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , |