مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده

تاريخ : ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | نويسنده: محمود کاظمی | دسته حقوق مدني, مقالات | |چاپ مقاله

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

چکیده
قانون مدنی ایران، در مادۀ ۱۱۰۵، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می­رود که بر عهدۀ او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث­های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می­تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می­شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می­تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه ۲۵۲ دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطه شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می­پردازیم.

دانلود کنید:

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده [ ت دانلود999]

منبع : مجله پژوهشی دانش حقوق مدنی-دوره۳-سال ۱۳۹۳

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , |