مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

نظر اجمالی به فلسفه حقوق در ایتالیا

تاريخ : ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | نويسنده: بخش حقوقی مجلس | دسته فلسفه حقوق, مقالات | |چاپ مقاله
message in bottle 6

Alfonso Cevola

با آنکه ایتالیااثر افتخار آمیزی در تاریخ فلسفه بجا گذارده معهذا دوره های فتور فکری نیز داشته است .
ویکو ، مانند چند نفر دیگر نقطه درخشانی را در یکی از ادوار ظلمانی تشکیل میدهد . معذلک معاصرینش ، آنطوریکه باید ویرا نشناختند .
کشور ایتالیا از چنگال این فتور بوسیله فضائل خویش و همچنین تحت تأثیر افکار سایر ملل کمک کم نجات یافت . با این جهت است که میبینیم کشور نامبرده در قرن هیجدهم در جنبش تحقیق و تفکر که مسلک روشن بینی نامیده میشود بنحو افتخار آمیزی شرکت جست . جنبش مذکور ابتدا در آلمان و سپس بخصوص بیرکت اصحاب دائره المعارف در فرانسه توسعه یافت .
در ایتالیا نیز نویسندگانی چند پا بعرصه وجود گذاردند که سعی آنان بالا بردن سطح فرهنگ کشور و بهبودی نظام سیاسی آن بود . اکثر آنان بیش از اینکه فیلسوف باشند نویسنده سیاسی اجتماعی اقتصادی مورخ و حتی حقوقدان بودند و همه آنان در پی آزادی از چنگ روشی بودند که طی قرون متمادی در ایطالیا حکومت میکرد.
گراوینا آثاری تهیه کرد که تبحر کامل ویرا نشان میدهد . جیانون که دارای روحی نقاد بود، با عشق فراوان از تفوق دولت نسبت به کلیسا دفاع میکرد .
از میان نویسندگان سیاسی این عصر مافی (۱۷۵۵-۱۶۷۵) از اهالی ورون را نام میبریم که در تألیف خود بنام شورای سیاسی (که در ۱۷۳۶ برشته تحریر در آمده و پس از مرگ مؤلف در ۱۷۹۷ منتشر شد ملاحظاتی مشابه با ملاحظات مونتسکیو بخصوص در مورد رژیم مشروطه سلطنتی انگلستان ابراز داشته است . گرچه از نظر فکری عمیق بوده ولی نمیتوان آنرا پیشقدم مونتسکیو دانست چه روح القوانین با آنکه در ۱۷۴۸ به پایان رسید لااقل بیست سال پیش از این تاریخ شروع شده بود ، بعلاوه اقامت مونتسکیو در انگلستان (۱۷۳۱-۱۷۲۹) سابق بر اقامت مافی (۱۷۳۶) در این کشور میباشد . اگر بخواهیم در این خصوص بکسی عنوان پیشقدم دهیم ، ویکو و گراوینا سزاوراترند .
همچنین دونی (۱۷۸۱-۱۷۱۴ و از اهالی ماترا ) را بایستی از پیروان ویکو دانست . وی در آثار خود (بحث در خصوص علم حقوق جهانی ۱۷۶۰ ریشه و پیشرفتهای عضو جامعه و دولت مدنی رم ۱۷۶۳ علم بعادات یا سیستم حقوق جهانی ۱۷۷۵) قدم بقدم از نظریه های ویکو پیروی کرده بدون اینکه واقعاً به معنای عمیق آنها پی برده باشد .
علیه دونی وجود ویکو فی نتی یسوعی (۱۷۸۲-۱۷۵۰ ،اهل ونیز) قیام نمود . این شخص در کتاب « اصول حقوق طبیعت و ملل »(۱۷۶۴) خود دو نویسنده مزبور را به علت تحسین از حالت بربریت اولیه انسانی بالحاد متهم ساخت .
دونی در ۱۷۶۵ مفصلاً به فینتی جواب داد این شخص نیز در جواب دونی رساله « دفاع از نوع انسان که متهم بسابقه حماقت است » را در ۱۷۶۸ و بنام مستعار فیلاندرو میزوتریو منتشر ساخت سپس متناوباً انتقادات قلمی دیگری ازدونی ، در مجله علم بعادات و رسوم و از فی نتی در چاپ دوم کتابش ( اصول حقوق طبیعت و ملل ) منتشر گردید .
کسیکه دارای اهمیت زیادی است جنووزی (۱۷۶۹-۱۷۱۲ ) از اهالی سالرن میباشد که در دانشگاه ناپل به تدریس اخلاق و اقتصاد سیاسی اشتغال داشت . وی حتی اولین کسی بود که در اروپا ، در ۱۷۵۴ ، تدریس سیاسی اقتصادی را آغاز کرد . این شخص ، در خصوص حقوق و تکالیف افراد انسانی ، کتابی تحت عنوان دیچوزینا یا فلسفه عدل و تقوی ۱۷۶۷ نگاشت نوعی التفاط ، بخصوص از عقاید ولف ، است . رسائل وی در تجارت نیز هنوز مورد استفاده و قابل ملاحظه میباشد .
دیگر از کسانیکه تحت تأثیر عقاید ولف قرار گرفتند لاهپرودی (۱۷۹۳-۱۷۳۳) اهل روزانو است که مؤلف کتابی در فلسفه حقوق ،تحت عنوان حقوق عمومی جهانی یا مسائل حقوق طبیعت و ملل (۱۷۷۸-۱۷۷۶) میباشد . این کتاب بوسیله ساچی بزبان ایتالیائی ترجمه گردید و تا سال ۱۷۹۱ متن دروس لامپرودی در دانشگاه پیز را تشکیل میداد .
یکی از پیروان لایپرودی بنام کارمیگنانی که از جزادانان معروف است ، در کتاب « تاریخ ریشه و پیشرفتهای فلسفه حقوق » خود ، بررسی دامنه داری بکتاب مزبور اختصاص داده .

پی نوشت :
۱-Moratori
۲-Vignola
۳-Della Carita Cristiana
۴- La filosofia morale
۵- Della publica
۶- Dei difletti della giurisprudenga
۷- G. Gravina
۱-Origines juris Civilis
۲-P.Giannone
۳- Lstoria civile del Regno di Nappoli
۴- S.Maffei
۵- Consiglio Politico
۶- J.Stellini
۷- E.Duni
۸- G.Finetti
۹-Filandro Misoterio
۱- A.Genovsi


مقالات حقوقی -مجلس

لینک کوتاه :


برچسب :

, |