www.lawpdf.ir

حقوق جـــزا

قانون درباره احکام قصاص غیرمسلمانان چه می‌گوید؟

دسته حقوق جـــزا | تاريخ : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | كدمطلب: 13719 | نويسنده: روزنامه حمایت
گروه حقوقی- از مباحث قابل توجه در باب قصاص و دیات «همسان نبودن حکم قصاص و دیه است. مسلمان و غیرمسلمان در حکم قصاص و دیه و زن و مرد مسلمان در حکم دیه همانند و هم‌طراز نیستند. البته در قانون مجازات اسلامی‌ جدید که اردیبهشت امسال تصویب شد در ...

سازوکارهای پیشگیری از جرم زورگیری

دسته جرم شناسی | تاريخ : ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | كدمطلب: 13729 | نويسنده: روزنامه حمایت
گروه حقوقی- جرم یک عمل عمدى و ارادى علیه قانون است بنابراین قابل حمایت نیست و مجرم باید دستگیر و مجازات شود. مجرمان در زمان‌های مختلف و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ممکن است به ارتکاب جرایمی خاص استقبال بیشتری نشان دهند. جرم‌شناسان به دولت‌ها توصیه می‌کنند ...

مخالفت با نظر مشهور علما، معصیت نیست

دسته مقالات | تاريخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | كدمطلب: 13715 | نويسنده: روزنامه قانون
گروه قضایی- مطلب مندرج در روزنامه قانون در تاریخ اول دی‌ماه با موضوع اعتبار شهادت زنان در قوانین واکنش هایی را درپی داشت. انعکاس این مطلب به رغم برخی حاشیه‌ها واکنش‌های علمی و نظری در پی داشت که روزنامه قانون به انعکاس برخی از آنها در روزهای اخیر مبادرت کرده ...

زندان در تبعید بدعتی غیر قانونی

دسته حقوق جـــزا | تاريخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | كدمطلب: 13713 | نويسنده: ميلاد پناهي‌پور
علاوه بر قوانین عادی، مراجعه به اصول مختلف قانون اساسی نیز در این میان می‌تواند راهگشا باشد. قانونی بودن جرم و مجازات، قاعده‌ای ‌است حقوقی که در نظام حقوقی امروز دنیا از چنان قدمت و قدرتی برخوردار است که شاید برای اثبات آن، دیگر نیازی به ذکر دلیل و مستند ...

شهادت زن،دچار اشکال ذاتی نیست

دسته آيين دادرسي كيفري, آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | كدمطلب: 13711 | نويسنده: احمد حاجی ده آبادی
نه منع زن از سربازی رفتن تبعیض جنسیتی است و نه برداشتن تکلیف ادای شهادت از زن. ۱- نگاهی اجمالی به مقررات مربوط به شهادت مبین دو نکته در مورد شهادت زنان است: الف. شهادت زنان در برخی موارد پذیرفته نیست چنانکه در حدود جز در برخی مباحث مثل زنا ...

قرآن، شهادت در معاملات را بیان کرده است

دسته مقالات | تاريخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | كدمطلب: 13708 | نويسنده: دكتر حسين ميرمحمد صادقي
شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد پذیرفته می‌شود بحث شهادت شهود با علم قاضی متفاوت است. شهادت از لحاظ موازین فقهی ما، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر جنبه‌ موضوعیت دارد و نه طریقت. به عبارت دیگر، هرگاه شاهد، شرایط مقرر را داشته باشد قاضی باید بنابر مقتضای شهادت ...

جهات سقوط دعاوی عمومی

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | كدمطلب: 13697 | نويسنده: فرهاد شايگان
گروه حقوقی: حنانه سماواتی- در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند. دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از ...

مبانی فقهی و قانونی پرداخت مابه التفاوت دیه

دسته فـــقــه | تاريخ : ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | كدمطلب: 13692 | نويسنده: روزنامه حمایت
گروه حقوقی- مطابق قانون مجازات اسلامی در پاره‌ای از موارد، اجرای قصاص به‌خصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است. از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی ...