www.lawpdf.ir

آيين دادرسي مدني

سئوال از شاهد طرف مقابل

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 890 | نويسنده: دكتر علي اكبر رياضي
مقدمه سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای ...

(شکنجه) در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد

دسته حقوق جـــزا | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 880 | نويسنده: دكتر رضا نوربها
مقدمه نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت ...

بحثی پیرامون ضمانتنامه های بانکی

دسته حقوق تجارت | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 877 | نويسنده: دكتر بهروز اخلاقي
مقدمه ۱ . در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها اسناد و اوراق زیادی جریان دارد . در ارتباط با موضوع و از باب آشنائی با نمونه ای از این گونه اسناد ، در این مقاله منحصراً از « ضماتنامه های بانکی » به عنوان یکی از ابزاهای مهم تجارت ...

بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن

دسته آيين دادرسي كيفري | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 874 | نويسنده: دكتر منوچهر خزاني
مقدمه توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم ، مهمترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط در اختیار قضات کیفری قرار داده است . این نوع تأمین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امر کیفری است ، ولی افراط و استفاده بی رویه ، خصوصاً ...

قدرت بر تسلیم مورد معامله

دسته حقوق مدني | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 872 | نويسنده: دكتر مهدي شهيدي
مقدمه یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است . هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به ...

تقسیم ناپذیری در حقوق و تعهدها

دسته حقوق مدني | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 870 | نويسنده: دكتر محمود سلجوقي
مقدمه در برخی موارد در تعهدهایی که موضوع آنها از چند چیز تشکیل شده یا هر طرف از چند شخص تشکیل یافته باشد ، بر حسب ضرورت ، این پرسش پیش می آید که آیا تعهد می تواند به اقتضای تعدد موضوع یا به تعداد اشخاص طرف عقد به چند ...

ابلاغ رای داور

دسته آيين دادرسي مدني | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 867 | نويسنده: دكتر جواد واحدي
آنچه در این مقاله می آید، مربوط به یک قسمت از تسایس داوری یعنی ابلاغ رای داور است ، ابلاغی که هم پایان مهلت اعتراض به رای داور را معین می کند، وهم در صورت عدماعتراض به رای ، اجرای آن را ممکن می سازد و لذا می تواند خالی ...

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه تطبیقی )

دسته اصول و قواعد فقه, حقوق جـــزا | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 864 | نويسنده: دكتر محمدآشوري
مقدمه : اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها ...

اصل صحت عمل غیر

دسته اصول و قواعد فقه | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 862 | نويسنده: دكتر ابوالقاسم گرجي
در حقوق اسلام چند قاعده وجود دارد که در همه آنها شارع مقدس به صحت عمل خاص غیر، یاعمل خود انجام دهنده حکم کرده است. گاهی هم این حکم به صحت در مورد عمل یا اعمالی است به طورکلی این قواعد گرچه نامهای مختلف دارد ولی ما در اینجا همه ...

رابطه بین جهانگردی و جرم

دسته حقوق مدني | تاريخ : ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | كدمطلب: 854 | نويسنده: دكتر حسين ميرمحمدصادقي
در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به ...