www.lawpdf.ir

نحوه تقسیم حقوق مستمری فوت شدگان

دسته | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | كدمطلب: 19008 | نويسنده:
متن پرسش : نحوه تقسیم حقوق مستمری فوت شدگان چگونه است؟ متن پاسخ : طبق قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از پولی است که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمامی یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت ...

فروش کودک خردسال توسط پدر

دسته | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | كدمطلب: 19007 | نويسنده:
متن پرسش : آیا فروش کودک خردسال توسط پدرش و یا مطلق فروش انسان در قوانین موضوعه کیفری جرم محسوب می شود یا خیر؟ متن پاسخ : در قوانین موضوعه ایران، قانونی تحت عنوان فروش انسان وهم چنین فروش کودک خردسال توسط پدرش پیش بینی نشده وبرده فروشی هم در ...

تدلیس در ازدواج (تظاهر به تحصیلات عالی)

دسته | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | كدمطلب: 19006 | نويسنده:
متن پرسش : فردی(آقا)به هنگام صحبت های ابتدایی جهت تدارک یک عقد ازدواج و در مراحل خواستگاری خود را مهندس یا پزشک یا صاحب یک عنوان مهم علمی در حد دکترا به طرف مقابل (خانم) معرفی می کند و در نزد دو طرف و حتی فامیل دو طرف این عنوان ...

عقد موقت و شرط پرداختن نفقه

دسته | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | كدمطلب: 19005 | نويسنده:
متن پرسش : خانمی به عقد موقت مردی به مدت ۷۰ سال درآمده است. (در صیغه‌نامه نوشته شده که پرداخت خرج و مخارج و اثاث‌البیت به عهده شوهر است. حال خانم شکایت کرده که شوهرم به من و بچه ۶ ساله‌ای که از ایشان دارم، نفقه نمی‌دهد. به خانم (که ...

حق حضانت طفل در صورت فوت یکی از والدین

دسته | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | كدمطلب: 19004 | نويسنده:
متن پرسش : سلام.شوهر خانمی از دنیا رفت.فرزند شش ساله نزد مادرش بود تا اینکه جد پدری اش برای ملاقات اورا به خانه اش برد ولی دیگر مسترد ننمود.حال باتوجه به اینکه حکم حضانتی از سوی دادگاه برای مادر صادر نشده بوده و طفل با توافق نزد مادرش بوده چه ...

اثر قانونی عدم ثبت واقعه ازدواج

دسته | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | كدمطلب: 19003 | نويسنده:
متن پرسش : آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت شرعی آن می شود ؟ متن پاسخ : ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق ...

ادعای عسر و حرج در ازدواج منقطع (عقد موقت)

دسته | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | كدمطلب: 19002 | نويسنده:
متن پرسش : طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسر و حرج مواجه شود می تواند علیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید ؟ متن پاسخ : هرچند تحقق عسر ...

صرف سکوت اجازه یا تنفیذ معامله محسوب نمی شود

دسته | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | كدمطلب: 19001 | نويسنده:
متن پرسش : زوجه درحین تقسیم ماترک ادعایی نسبت به تقاضای مطالبه مهریه خود ننمود تقسیم ماترک انجام شد. در دادگاه یا خارج از دادگاه سهم­الارث زوجه نیز به وی تسلیم گردید اکنون سوال اینجاست که بعد ازعملیات یا اقدامات فوق زوجه می تواند تقاضای مطالبه مهریه نماید یا اینکه ...

مقاربت از دبر مصداق سوء رفتار و تحقق عسر و حرج

دسته | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | كدمطلب: 19000 | نويسنده:
متن پرسش : چنانچه مقاربت از دبر بدون رضایت زوجه صورت پذیرد و موجب جنایت بر پوست و تغییر رنگ آن شود با توجه به اینکه مطابق مشهور فقها (آیات عظام مکارم شیرازی بهجت،وحید خراسانی ..) این امرغیر جایز و حرام است آیا زوجه مجاز به عدم تمکین است؟ متن پاسخ : در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند که عمل وطی از دبر موجب تالمات جسمی و روحی زوجه می شود عمل مذکور می تواند از مصادیق سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و عسر و حرج تلقی شود. [ نظریه اداره حقوقی ۲۲/۲/۹۲ ۳۲۳/۷ شماره پرونده ۱۵۰-۲/۹-۹۲ ]

مطالبه مهریه تا سقف صد و ده سکه ( اعسار یا ایسار؟)

دسته | تاريخ : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | كدمطلب: 18999 | نويسنده:
متن پرسش : با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در ماده ۲۲ آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم ...